Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2019

3427 6ba6
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viaMisqa Misqa

October 13 2019

Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viawiksz wiksz
9281 d8ca 500
Reposted fromBabson Babson viafreska freska
5340 23a5
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
Żyję w strachu przed wszystkim, on we mnie po prostu jest i niewiele potrzeba, żeby go uruchomić
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaszydera szydera
7582 e0c9 500
Reposted fromjustadream justadream viaaura-lunaris aura-lunaris
1048 8993 500
Reposted fromsoftboi softboi viaszydera szydera
4764 3cf7
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viagriber griber
Jest dopiero siódma, ale myślę wyłącznie o tym, żeby wślizgnąć się pod koc i przespać całe życie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
0593 13a1
Reposted frombrumous brumous viawiksz wiksz
8308 2e01
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiskowo niskowo

October 09 2019

2729 2625 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreska freska
9048 9780 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreska freska

October 07 2019

Chciałabym, żeby się udało. 
Reposted fromlovvie lovvie vialittlewhitelies littlewhitelies
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viaszarakoszula szarakoszula
2366 d347 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszarakoszula szarakoszula
3125 b5a6
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl