Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

5008 309e 500
Reposted fromuoun uoun viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
6092 41de
mam ogromną potrzebę bycia dla kogoś najważniejszą
— może to egoizm, w dupie to mam chcę dać komuś pewność i tą pewność otrzymać
6513 da05 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatulele tulele
4024 99db 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viatulele tulele

September 20 2018

2013 a635 500
a classic
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaverdantforce verdantforce
Krowa jak jest głodna, to jest głodna. A jak szczęśliwa, to szczęśliwa. I z krową nie ma tak, że na przykład udaje zadowoloną, a tak naprawdę to jest wkurwiona na coś sprzed dwóch dni, albo że za dwa tygodnie kopnie cię z powodu czegoś, co jej się przywidziało dzisiaj. Krowa jak jest wkurwiona, to jest wkurwiona. A jak nie, to nie. I to mi się w krowach podoba.
— Jakub Małecki "Rdza"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
6107 5b15
Reposted frommyname myname viagdziejestola gdziejestola
4432 0575 500
Reposted fromcorvax corvax viainsanedreamer insanedreamer
-Wszyscy dziś w takim biegu, a Pani? Pani nigdzie się nie śpieszy?
-Nie
-Czemu?
-Na mnie nikt nie czeka.
— znalezione
Przyzwyczaiłam się, że jeśli chcę z kimś być, to go nie ma. Sama muszę się sobą zająć.
— Małgorzata Halber
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
4050 753b 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viainsanedreamer insanedreamer
7938 e14d
Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
Reposted fromdoedeer doedeer viaeazyi eazyi
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasanders sanders
Nie przyjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama.
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viaxvcth xvcth
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxvcth xvcth
Nadchodzi jesień. Będą paranoje i tęsknoty.
— K. Kowalewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxvcth xvcth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl