Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

tomorrow-will-be-better
tomorrow-will-be-better
4024 7583 500
tego pragnęłam
to było za dużo
Reposted frommysoul mysoul viawolalabym wolalabym
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

tomorrow-will-be-better
Jedz mniej, bramy raju są wąskie.
— Archibald Joseph Cronin
Reposted fromlittle little viawolalabym wolalabym
tomorrow-will-be-better
Chciałabym wiedzieć, kto myśli o mnie przed snem.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viatarczyn tarczyn
tomorrow-will-be-better
8100 c288 500
Reposted frompastelowe pastelowe viatarczyn tarczyn

January 02 2018

tomorrow-will-be-better
2671 52a0 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael
tomorrow-will-be-better
2844 fbce
Reposted from777727772 777727772
tomorrow-will-be-better
4186 8b8d 500
tomorrow-will-be-better
tomorrow-will-be-better
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
tomorrow-will-be-better
tomorrow-will-be-better
tomorrow-will-be-better
tomorrow-will-be-better
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

December 24 2017

tomorrow-will-be-better
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
tomorrow-will-be-better
Wszystko się zmienia. Tylko moje uczucia do Ciebie są niezmienne.
— Stefan Jasnorzewski
9699 7486 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viahateyouandloveyou hateyouandloveyou
tomorrow-will-be-better
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl