Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2018

1730 9a62 500

ahungrycoin:

Newtown, Wales

Reposted fromsehrschwul sehrschwul viazwariowalam zwariowalam
0732 780b
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viazwariowalam zwariowalam
2104 90f2
Reposted fromkarahippie karahippie viazwariowalam zwariowalam

July 20 2018

Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viazwariowalam zwariowalam

July 19 2018

6385 c873 500
Czy kiedykolwiek się zastanawiałaś, ile tak naprawdę osób było dla Ciebie ważnych? Mam na myśli ludzi, którzy coś zmienili w Twoim życiu. Zwykle jest ich bardzo mało.
— Care Santos
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaMisqa Misqa
8872 ffdd 500
Struck by Lightning
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu viaMisqa Misqa
5313 c87b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaMisqa Misqa
4460 a2b2 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaMisqa Misqa
Podobno los zsyła nam tylko takie problemy, z którymi możemy sobie poradzić. 
Więc są dwie możliwości: albo sobie poradzisz, albo to nie jest twój problem.
— "Ten właściwy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMisqa Misqa
9411 5d98
Reposted fromShini Shini viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Jest na świecie tyle pięknych rzeczy a ty się martwisz, że zimno, że nie posprzątane
— mama, jak zawsze najmądrzej
5684 0755
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazwariowalam zwariowalam

July 17 2018

Jedną z rzeczy, których się nauczyłem, jedną z zasad, które musiałem sobie wpoić, jest to, żeby nie żałować. Nigdy i pod żadnym pozorem nie wolno narzekać na coś czego nie ma, co nie istnieje rozumiesz? Nie ma żadnego “gdyby”, nie ma “mogłem”, i nie ma “jakbym”. Nie ma przeszłości ani przyszłości. A wiesz dlaczego? Bo to, mój przyjacielu, po prostu nie istnieje.
— Paweł Leśniak ‘Przed Północą’ (via polskie-zdania)
3993 9613 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viashakeme shakeme
9658 163f
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viashakeme shakeme
5644 41a5 500
Reposted fromnutt nutt vianoticeable noticeable
7747 1d2b 500
Reposted fromsavatage savatage vianoticeable noticeable
2972 190a 500
Reposted fromoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl