Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

tomorrow-will-be-better

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viazwariowalam zwariowalam
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viazwariowalam zwariowalam
tomorrow-will-be-better
3592 a37c 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viazwariowalam zwariowalam
tomorrow-will-be-better
8936 7883
Reposted fromnihil-sum nihil-sum viazwariowalam zwariowalam
tomorrow-will-be-better
9982 5c6c 500
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viawolalabym wolalabym
tomorrow-will-be-better
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viawolalabym wolalabym

June 01 2017

tomorrow-will-be-better
tomorrow-will-be-better
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
tomorrow-will-be-better
Stojący w porcie statek jest bezpieczny, ale statków nie buduje się po to, aby stały w portach.
— Grace Hopper
Reposted fromane ane
tomorrow-will-be-better
2173 53ff 500
Reposted fromepi epi viaangeliquee angeliquee
tomorrow-will-be-better
6263 11ed
tomorrow-will-be-better
9018 9494
Reposted fromczajnikq czajnikq viahouseofpain houseofpain
tomorrow-will-be-better
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viahouseofpain houseofpain

May 06 2017

tomorrow-will-be-better
3304 89d2
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaoll oll
tomorrow-will-be-better
7658 37f9 500
Reposted frompesy pesy viatimetobegin timetobegin
tomorrow-will-be-better
1524 c143 500
Reposted fromtfu tfu viamarlylee marlylee

April 17 2017

tomorrow-will-be-better
Dla introwertyka ważna jest jakość rozmów, dlatego starannie dobiera sobie rozmówców.  Jeśli jesteś przyjacielem introwertyka, doceń to
— "Introwertyzm - fakty i mity" Michał Lewandowski
tomorrow-will-be-better
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viamefir mefir
5157 4fa9
Reposted fromshitsuri shitsuri viatarczyn tarczyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl