Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

tomorrow-will-be-better
8000 03ae 500
Reposted fromohshit ohshit viadonoteat donoteat

August 08 2017

tomorrow-will-be-better
3000 8c12 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viatarczyn tarczyn

August 07 2017

tomorrow-will-be-better
Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić...
i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da i on właśnie to robi
— Albert Einstein
tomorrow-will-be-better
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viamefir mefir
tomorrow-will-be-better
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamefir mefir
tomorrow-will-be-better
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viamefir mefir
tomorrow-will-be-better
0113 6e6e 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamefir mefir
tomorrow-will-be-better
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamefir mefir

August 05 2017

8605 f057 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viamefir mefir
tomorrow-will-be-better
tomorrow-will-be-better
2732 9d5f 500
tomorrow-will-be-better
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viasardoniczna sardoniczna
tomorrow-will-be-better
1821 40b1 500
Reposted frompiehus piehus viasardoniczna sardoniczna
tomorrow-will-be-better
ta zmiana we mnie jest dla mnie. nie dla Ciebie.
— bo Ty znikniesz, a ja ze sobą będę żyć
Reposted frommysoul mysoul viasardoniczna sardoniczna

July 30 2017

tomorrow-will-be-better
3055 61b8 500

July 28 2017

tomorrow-will-be-better
9179 3027 500
Reposted fromzuzannag zuzannag viazwariowalam zwariowalam
tomorrow-will-be-better
3073 53cd
Reposted fromsarazation sarazation viazwariowalam zwariowalam

July 26 2017

tomorrow-will-be-better
1718 cd9a
Reposted fromdarkanes darkanes
tomorrow-will-be-better
1730 0c4f
Reposted fromels els
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl